img
1 κριτικές
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Sky Doll 2
Canepa Barbara
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Dune: Οι κυνηγοί του Ντιουν
Herbert Brian - Anderson Kevin J.
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
StarCraft: Γραμμή πυρός
Συλλογικό έργο - Furman Simon - Randolph Grace - G
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Το φάντασμα
Seok Jeong - Hyun
Jemma Press
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Halo Graphic Novel
Συλλογικό έργο - Hammock Lee - Faerber Jay - Tsuto
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Ο Γιάπωνας
Παπαμιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
Futura
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
ASTROBOY 2
Τραγάκης Γιώργος (Δημιουργός κόμικς)
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Y: The Last Man: Λειψανδρία
Vaughan Brian K.
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Star Wars: Επεισόδιο 3 - Attack of the clones
Συλλογικό έργο
Η Καθημερινή
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Star Wars: Επεισόδιο 3 - Revenge of the Sith
Συλλογικό έργο
Η Καθημερινή
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Φαρενάιτ 451
Bradbury Ray
Μεταίχμιο
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Πάγος
Thomas Roy
Modern Times
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
StarCraft: Γραμμή πυρός
Συλλογικό έργο - Metzen Chris - Gerrold David - El
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Τέντυμπερ
Μηλιώρης Νίκος
Futura
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Οι παρατηρητές
Carter Chris
Modern Times
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Σόμα
Carter Chris
Modern Times
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Ώρα μηδέν
Carter Chris
Modern Times
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Η αόρατη απειλή
Lucas Georges
Modern Times
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Judge Dredd
Συλλογικό έργο - Harris Peter - Gosnell Kevin - Sh
Σελήνη
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Cowboys and Aliens
Foley Andrew - Van Lente Fred - Rosenberg Scott Mi
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
JUDGE DREDD T4
Wagner John